Lời cầu nguyện cho bố mẹ, vợ và em trai

Kính laỵ Đức Chúa Trời vĩ đại là Cha của con. Chúa là Đấng Nhân từ vĩ đại và cứu vớt con người khỏi con đường lầm lạc. Con đến với Chúa, hết lòng kêu cầu Chúa đoái thương linh hồn của mẹ Quyên, bố Tân và vợ con là Hồng Hạnh, em trai con là Nhất Việt đang lưu lạc trên con đường riêng của mình mà không được biết đến sự yêu thương và ngọt ngào của Đức Chúa Trời vĩ đại. Cầu xin Chúa cho Thánh Linh của ngài dẫn dắt bố mẹ và vợ con, em trai con vào tình yêu thương và con đường nhân ái của Ngài.

Con xin cầu danh Chúa Giêsu mà trói buộc thế giới tối tăm vô hình đang vận hành trên họ khiến họ không thấy được tình yêu và ánh sáng của Ngài. Con sẽ tiếp tục cầu nguyện cho đến khi Chúa giải thoát cho bố mẹ, vợ con và em trai con.

Con cầu xin Đức Thánh Linh che phủ và vận hành để rọi ánh sáng vào linh hồn họ khiến họ được tỉnh ngộ mà thoát khỏi con đường tăm tối và hạ mình xuống để thấy và vâng phục Ngài. Lạy Chúa dù việc cứu chuộc họ có khó đến mấy thì Chúa đã phán rằng Ngài sẽ vẫn làm được. Xin Chúa thực hiện lời hứa của Ngài mà động cham đến tấm lòng của họ. Con thiết tha cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế. Amen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s